ANTİSKALANT MEMBRAN KORUYUCU

 
Antiskalant ,  suyun  reverse  ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. 
Kalsiyum (Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3)
iyonlarının reaksiyona girmesini  ve membranlarda çökelti ve kirlilik  oluşturmasını  engeller.
 
Antiskalant kullanılmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikip  membran yüzeylerinde  çökelti oluşturması kaçınılmazdır.En sık rastlanan çökelti türleri 
 Kalsiyum karbonat (CaCO3)  
 Kalsiyum sülfat (CaSO4)
 Baryum sülfat (BaSO4)  
 Stronsiyum sülfat(SrSO4). 
 Zaman zaman Silika ve kalsiyum florür(CaF2) Birikimleri 'de gözlenebilir.
 
Bu bahsi geçen birikimlerin önlenmesi ters ozmos sistemlerinin verimi açısından çok önemlidir.
Antiskalant kullanımı sistemlerin amortisman ömrünü arttırdığı gibi işletme verimini olumlu ölçüde etkiler.
 
 
GAMAPLEKS  RO-MG  Standart Antiskalant

ANTİSKALANT MEMBRAN KORUYUCU
ANTİSKALANT MEMBRAN KORUYUCU