DENİZ SUYU RO ANTİSKALANT

Antiskalant ,  suyun  reverse  ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. 
Kalsiyum (Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3)
iyonlarının reaksiyona girmesini  ve membranlarda çökelti ve kirlilik  oluşturmasını  engeller.
 
Antiskalant kullanılmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikip  membran yüzeylerinde  çökelti oluşturması kaçınılmazdır.En sık rastlanan çökelti türleri 
Kalsiyum karbonat (CaCO3)  
Kalsiyum sülfat (CaSO4)
Baryum sülfat (BaSO4)  
Stronsiyum sülfat(SrSO4). 
Zaman zaman Silika ve kalsiyum florür(CaF2) Birikimleri 'de gözlenebilir.
 
Bu bahsi geçen birikimlerin önlenmesi ters ozmos sistemlerinin verimi açısından çok önemlidir.
Antiskalant kullanımı sistemlerin amortisman ömrünü arttırdığı gibi işletme verimini olumlu ölçüde etkiler.
 
 

GAMAPLEKS  RO-MG  STANDART ANTİSKALANT

 
GAMAPLEKS RO-MG- SW  DENİZ SUYU ANTİSKALANT

Deniz suyu RO sistemlerinde membran koruyucu olarak  giriş suyuna ilave edilen antiskalant'tır.

Membranların kapasitelerinin düşmesine ve tıkanmasına kesinlikle mani olur.

Antiskalant ,  suyun  reverse  ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. 
Kalsiyum (Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3)
iyonlarının reaksiyona girmesini  ve membranlarda çökelti ve kirlilik  oluşturmasını  engeller.
 
 

SU ARITMA KİMYASALLARI
ANTİSKALANT MEMBRAN KORUYUCU
MEMBRAN TEMİZLEYİCİ KİMYASALLAR
SOĞUTMA SUYU KİMYASALLARI
KİREÇ ÇÖZÜCÜLER
KAZAN KİMYASALLARI
İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER
KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ ANTİFRİZ
HAVUZ KİMYASALLARI
DENİZ SUYU RO ANTİSKALANT